راهنمای مدیریت ثانیه های مهم و تاثیر گذار یک مذاکره

اگر پیشرفت در کسب و کار را دوست دارید؟

اگر به دنبال مهارت های ارتباط و مذاکرات حرفه ای هستید؟

اگر مدیریت ثانیه های یک مذاکره برایتان اهمیت دارد ؟

در کتاب ده ثانیه یاد می گیریم که :

-همیشه و در هر شرایطی برای مذاکره آماده باشی تا ثانیه های مهم و تاثیر گذار مذاکره را از دست ندهی.

-نیمی از مهارت ما در مذاکره نه با کاری است که انجام می دهیم ، بلکه با کارهایی است که در حین مذاکره انجام نمی دهیم.

-در روابط شخصی و شغلی هیچ گفتگو و مذاکره ای را دست کم نگیریم.

 

در  کتاب ” ده ثانیه” سعی کرده ایم راهکارهایی ارائه دهیم تا :

۱– شناخت بهتری نسبت به مذاکراتی که در طول روز با آن ها درگیر و خودمان از آن غافل هستیم ، بدست آوریم.

۲-صرف نظر از شغل و حرفه ، رضایت بیشتری از کار و ارتباط با ردم داشته باشیم.

۳-خودمان را به ابزارهای ارتباط موثر و گفتگو و مذاکرات حرفه ای مجهز کنیم.

۴-جویندگان کار که مشتاق هستند وارد مسیر کسب و کار های نو بشوند ، می توانند با کسب مهارت مذاکرات حرفه ای ، سرعتشان را به سمت موفقیت دو برابر کنند.
دانلود کتاب ده ثانیه همین حالا !!!!!!!

به شما پیشنهاد می کنم ، در همین لحظه با ارسال یک پیامک “کتاب ده ثانیه ” را سفارش دهید .

photo_2017-04-13_05-00-25