مقدمه :

بعد از ورود و راه اندازی  کسب و کار خود در فضای اینترنتی ،یکی از الویت های شما به عنوان مدیرو یا مالک آن کسب و کار ، آشنایی با تعاریف قانونی جرایم و رفتار های منع شده آن حوزه می باشد.

شما به عنوان مالک و یا مدیر کسب و کار اینترنتی بعد از آشنایی با مفاهیم رفتارها و اعمال ممنوعه ای که در قانون به آن جرم گفته می شود و توسط قانون گذار برای آن مجازات و عقوبت تعیین شده ،خواهید توانست همسو با قوانین به توسعه کسب و کار قانون مند و معتبر خود بپردازید.در مقاله پیش رو سعی کرده ایم برای تشریح موضوع تنها به بیان تعاریف مختلف ارایه شده جرایم رایانه ای بپردازیم و در مقالات بعدی به تفکیک هر یک از آن ها را بررسی خواهیم کرد.

بر خلاف انتظاری که از قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ می شد، این قانون در هیچ یک از ۵۶ ماده آن به تعریف جرم رایانه ای نپرداخته است.

 این قانون در بخش یکم به جرایم و مجازات ها -بخش دوم آیین دادرسی و بخش سوم سایر مقررات پرداخته است.

اما برای ورود به بحث و تشریح موارد لازم است ابتدا تعاریف ارایه شده از جرایم رایانه ای را بررسی کنیم:

 1. تعریف جرم: مطابق ماده ۲ قانون مجازات :” هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می گردد.”مثل سرقت، کلاهبرداری، مزاحمت، قتل، مزاحمت و…

images

**بعد از آشنایی با تعریف جرم در قانون ، لازم است تا این تعریف را بر رفتارها و اعمالی بار کنیم که در فضای مجازی و رایانه اتفاق می افند

    ۲. تعاریف جرایم رایانه ای:

 • «هر فعل و یا ترک فعل غیر قانونی که یا به وسیله رایانه و یا با اخلال در سیستم های رایانه ای و یا نفوذ در سیستم های رایانه ای را گویند که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده را جرم رایانه ای گویند. »
 •    تعریف دیگری که می توان ارایه کرده این است که هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد»(یعنی آن رفتار یا عمل مجرمانه بوسیله رایانه یا در فضای رایانه اتفاق افتاده باشد.)

%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-2

 • پروفسورشیک یکی از حقوقدانان برجسته اتریشی در تعریف جرم رایانه‌ای چنین می‌گوید: جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن رایانه وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.
 • در مورد تعریف جرم رایانه ای، برخی اساتید حقوق جرایم رایانه ای را جزء جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات می دانند و اینگونه بیان می کنند که «اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه، اولین و قدیمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسل اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند.و « علت انتخاب عناوین جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه برای اینگونه جرائم این بوده که رایانه به عنوان هدف و یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرائم محوریت داشته است».[

 • برخی از نویسندگان جرایم رایانه ای (کامپیوتری) را مترادف با جرم سایبر می دانند و آن دو را دارای دو معنی و مفهوم می دانند.

 • «در تعریف دیگر، جرم کامپیوتری صرفاً عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می دهد از این نظر جرایمی مثل هرزه نگاری، افترا، آزار و اذیت و سوء استفاده از پست الکترونیکی و سایر جرایمی که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم بکار گرفته می شود، در زمره جرم کامپیوتری قرار نمی گیرد. در تعریف گسترده تر از جرم کامپیوتری هر فعل و ترک فعلی که «در» یا «از طریق» یا «به کمک» از طریق اتصال به اینترنت، چه به طور مستقیم، یا بطور  غیرمستقیم رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم کامپیوتری نامیده می شود.

جمع بندی:

جرم رایانه ای عبارت از جرایمی است که در فضای مجازی ( اینترنتی) رخ می دهد . و در تعریف گسترده :
هر فعل یا ترک فعلی که در و یا از طریق یا به کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ، جرم رایانه ای نامیده می شود.

 

 • با توجه به این تعاریف جرایم رایانه ای را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
  دسته اول : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شود. مانند: سرقت ، تخریب و….
  دسته دوم : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار ارتکاب جرم به کارگرفته می شود که معمولا از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت رخ می دهد. مثل کلاهبرداری ، جعل و سرقت رایانه ای و ….
  دسته سوم : جرایمی هستند که می توان آنها را جرایم سایبری نامید که در فضای مجازی به وقوع می پیوندداما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می شود. مانند نفوذ غیر مجاز،شنود غیر مجاز، انتشار ویروس ،کرم های رایانه ای و …

برخی معتقدند گوناگونی تعاریف ارائه شده از جرم رایانه‌ای ناشی از اختلاف در دیدگاه‌هاست. برخی آن را ناشی از تفاوت در میزان دانش و آگاهی صاحب نظران می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد مشکلات موجود در تعریف جرم رایانه‌ای بیشتر از ماهیت این جرم ناشی می‌شود و نبود تعریف مشخص قانونی.

در مقالات بعدی به شرح هر یک از این دسته ها و عناوین قانونی آن ها خواهیم پرداخت.