حقوق کاربردی چیست؟


حقوق کاربردی بیانگر حقوق و تکالیف ناظر بر زندگی روزمره اعم از ارتباطات فردی و اجتماعی، مراودات و معاملات خرد و کلان ، تکالیف اشخاص حقوقی و… می باشد.
در حقوق کاربردی ما در کنار قوانین و مقررات مصوب قانون گذار محترم با رویه و قواعد و ضوابط نانوشته در حال اجرایی روبرو هستیم که بر روابط و تعاملات خرد و کلان روزمره ما حاکم است.

زیر شاخه های حقوق کاربردی

موضوعات وشاخه های مورد بحث در حقوق کاربردی از تنوع بسیاری برخوردار است که می توان به مصادیق زیر اشاره کرد:

_حقوق کاربردی اطفال
_حقوق کاربردی زنان
_حقوق کاربردی کسب و کار های نو
_حقوق کاربردی خانواده
_حقوق کاربردی اسناد تجاری
_حقوق کاربردی املاک و مستغلات
_حقوق کاربردی اشخاص حقوقی
_حقوق کاربردی ارگان های دولتی
_حقوق کاربردی تاجر
_حقوق کاربردی کارگر و کارفرما
_حقوق کاربردی قراردادها
_حقوق کاربردی شهروندان
_حقوق کاربردی اتباع بیگانه
_حقوق کابردی مهاجرت و اخذ اقامت
_حقوق کاربردی آثار هنری و اختراعات

و…

چرا حقوق کابردی

با آگاهی و شناخت نکات حقوق کاربردی در زمینه های مختلف می توان گام اساسی در جهت تسهیل روابط و کاهش چالش ها و مسایل حقوقی برداشت.
در دنیایی که ارتباطات حرف اول را می زند ، داشتن تعاملات و ارتباطات سالم و در چهارچوب اهمیت ویژه ای دارد و در این راستا آگاهی از حقوق و تکالیف خود در آن زمینه خاص تعیین کننده میزان موفقیت شما در آن حوزه است .
جهت روشن شدن این اهمیت لطفا به مثال ها و نکات زیر توجه کنید:
– وقتی برای انعقاد قراردادکاری به شرکتی دعوت می شوید، میزان آگاهی شما (به عنوان طرف قرارداد) از حقوق کاربردی قرارداد ها و حقوق کاربردی کارگر و کارفرما در هنگام امضا نسخ قرارداد به نوعی تعیین کننده امنیت شغلی شما خواهد بود.
-آیا می دانید در هنگام نوشتن به برگ چک باید به چه موضوعاتی توجه داشت؟(حقوق کاربردی اسناد تجاری به این سوال پاسخ خواهد داد)
-آیا در آپارتمان مسکونی خود امکان بهره برداری از تمامی حقوق مالکانه برای شما محیا و فراهم است؟ یعنی آیا می دانید محیط مالکیت شما در آن ساختمان تا چه اندازه ای است( حقوق کاربردی املاک و آپارتمان نشینی)

امید است با بهره گیری از نکات بسیار ساده و پیش پا افتاده حقوق کاربردی از ایجاد چالش ها و مسایل حقوقی پیشگیری نماییم و یا مسایل حقوقی پبش آمده و جاری را درست مدیریت و جهت دهی کنیم تا نهایتا آرامش را به زندگی خود و دیگران هدیه کنیم و دنیا را جای بهتری برای زندگی بکنیم.