فروشگاه های مجازی یا فروشگاه های اینترنتی چیست؟

مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی( موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی )

فروشگاه مجازی: واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.