چک 

 چک سند عادی تجاری، یک برگ نوشته که حاوی اطلاعاتی همچون شماره حساب صادر کننده می باشد.

انواع چک

چک بحواله کرد: چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و عبارت به حواله کرد متن چک خط نخورده باشد. دارنده چک می تواند در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا با امضاء پشت چک آن را به دیگری انتقال دهد.
-چک بی محل: زمانی که فردی چکی صادر می کند اما در حساب خود پول ندارد اصطلاحا می گویند چک بی محل کشیده است.( منظور از بی محل نبود اعتبار و یا موجودی برای پرداخت مبلغ چک است)
*نکته : کشیدن چک بی محل جرم محسوب می گردد( ماده ۷ قانون صدور چک) و در قانون مجازات برای آن مجارات تعیین شده است.
– چک تضمین شده:

-چکی که بانک پرداخت مبلغ آن را تایید می کند چک تضمین شده نام دارد .
نکته : چک تضمین شده را از کجا و به چه ترتیبی درخواست کنیم ؟ با مراجه به بانک و پر کردن فرم درخواست صدور چک تضمین شده و سپردن مبلغ معادل، مبلغ چک و کارمزد صدور چک نزد آن بانک؛ بانک برای ما در وجه آن فرد یا شرکت اعلامی چکی را صادر می کند که پرداخت آن مورد تایید است.
*نکته : چک تضمین شده بیشتر در معاملاتی کاربرد دارد که مبلغ قرارداد قابل توجه و برای جلوگیری از حمل پول نقد و در شرایطی است که طرفین نسبت به اعتبار و انجام تعهد طرف قرارداد مطمئن نیستند.
_چک در وجه حامل: چکی که صادر کننده پرداخت آن را در وجه حامل آن ( کسی که چک در دست اوست) امضاء می کند. یعنی نام شخص معین در آن نوشته نمی شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است. معمولا در متن چک در وجه عبارت “حامل” ذکر می گردد و عبارت به حواله کرد خط می خورد.
نکته : توجه داشته باشیم که صدور چک در وجه حامل مزایا و معایبی از لحاظ اثبات دین اصلی دارد، تا حد امکان از نوشتن چک در وجه حامل خودداری کنیم.

چک سفید: چکی که در آن مبلغ، تاریخ چک ذکر نشده باشد و دارای امضاء صادر کننده باشد.
*نکته : به عنوان یک متصدی کسب کار هیج گاه و تحت هیچ شرایطی چک سفید امضاء حتی برای ضمانت و … صادر نکنید.
*نکته :طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد.
*نکته : اگر از افرادی چک می‌گیرید که شناختی درباره آنها و میزان اعتبارشان ندارید، از شعبه بانک مربوطه درباره حساب مورد نظر، اطلاع کسب کنید. برای قبول چک‌های تضمینی، رمزدار و مسافرتی نیز قبل از معامله، با شعب بانکی نزدیک محل، درباره اصالت و جعلی نبودنشان تحقیق کنید.