گزارش کارگاه اصول قراردادها و قراردادنویسی

0 2

کارگاه ۳ ساعته اصول قراردادها و قرارداد نویسی در تاریخ ۱۴ تیرماه به همت بنیاد حسابداری در دانشگاه شریف برگزار شد.

در این کارگاه که برای گروهی از حسابداران و حسابرسان مالیاتی برگزار شد .ضمن بیان مقدمات و کلیات مربوط به قراردادها به تشریح و بررسی ارکان چهارگانه قرارداد ، یعنی طرفین قرارداد-موضوع قرارداد -مبلغ قرارداد و مدت قرارداد پرداخته شد.

 

کارگاه اصول قراردادها و قرارداد نویسی

در بخش اول ” کارگاه اصول قراردادها و قراردادنویسی ” به بیان :

۱- مقدمات قراردادی

۲- ادبیات قرارداد نویسی

۳-ارکان نوشتاری یک قرارداد و…. ،پرداخته شد.

و در بخش دوم کارگاه ” اصول قراردادها و قراردادنویسی به بیان نمونه هایی از قراردادهای ارائه کننده خدمات و به خصوص قراردادهای مشاوره مطرح شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.