گزارش کارگاه” چگونه متن یک قرارداد کاری را تنظیم کنیم؟”

0 11

در کارگاه “چگونه متن یک قرارداد کاری را تنظیم کنیم” چه گذشت؟

کارگاه” چگونه متن یک قرارداد کاری را تنظیم کنیم؟” طبق زمان اعلامی در پنج شنبه ۲۶ مرداد ماه ، در دفتر حقوقی برگزار شد، طی جلسات مشاوره ای که در هفته های گذشته داشتم ، متوجه شدم بسیاری از مراجعه کنندگان و یا پرسشگران، ازتنظیم متن یک قرارداد کاری سوال می کنند.بخاطر همین تصمیم گرفتیم که کارگاهی با این عنوان و محتوا برگزار کنیم.

در کارگاه های گذشته آشنایی با قرارداد ها و قرارداد نویسی صحبت کردیم از اصول اولیه قرارداد ها و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ،( اصل آزادی قرارداد ها)،  قرارداد های خصوص بین کسانی که آنها را منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

(دیدن فیلم ،قسمت هایی از کارگاه های آشنایی با قرارداد ها)

و همچنین صحبت کردیم در مورد اهمیت جلسات مذاکره پیش از قرارداد (پیشنهاد ویژه برای تهیه کتاب : ده ثانیه-مدیریت ثانیه های مهم و تاثیر گذار یک مذاکرهکتاب ده ثانیه) و اینکه باید قبل از شروع هر جلسه قراردادی الویت های خود را تعیین و بر اساس آن الویت ها در مورد انتخاب طرف قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد و مدت قرارداد تصمیم گیری کرد.

قرارداد کار

قرارداد کار ، از جمله قرارداد هایی است که در هنگام تنظیم آن علاوه بر اینکه باید اصول صحت یک قرارداد مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی را رعایت کنیم باید در برگیرنده مواد قانون کار هم باشد و شرایط ماده ۱۰ قانون کار را هم رعایت نماییم.

و اما ماده ۱۰قانون کار مارا ملزم به انجام چه شرایطی در یک قراردادکاری کرده است؟

متن ماده ۱۰ قانون کار” قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین ،باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف-نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب-حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج-ساعات کا،تعطیلات و مرخصی ها

د-محل انجام کار

ه-تاریخ انعقاد قرارداد

و-مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

عنوان موضوعاتی که در کارگاه” چگونه متن یک قرارداد کاری را تنظیم کنیم؟” مطرح شد:

 • تعریف کارگر: کارگر از نظر قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
 • تعریف کارفرما:شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.
 • کلیه دریافت های یک کارگر را حق السعی گویند، اعم از مزد( وجه نقد یا غیر نقد)، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب ذهاب ، مزایای غیرنقدی، پاداش، سود سالانه .
 • تعریف دوره آزمایشی: طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند، در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی ُآنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید.
 • مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود ، حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.
 • تعریف حق السعی:کلیه دریافت های یک کارگر را حق السعی گویند، اعم از مزد( وجه نقد یا غیر نقد)، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب ذهاب ، مزایای غیرنقدی، پاداش، سود سالانه .
 • منظور از مدت در قرارداد کار: مدت در قرار داد کار در واقع همان ساعات کاری است که کارگر یا نیرو وقت خود را برای انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.( البته ممکن است کارگر و کارفرما با توافق هم میزان ساعات را تغییر دهند.)
 • تعیین تعطیلات و مرخصی ها  در یک قرارداد کار.
 • توجه به شرایط کار زنان در یک قرارداد .
 • توجه به شرایط کار نوجوانان .
 • تعریف کارآموز: کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه ای خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز آموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند

نکاتی که در کارگاه” چگونه متن یک قرارداد کاری را تنظیم کنیم؟”در پاسخ به یکی از نگرانی های کارگران در هنگام تغییر مالکیت کارگاه یا محل کار مطرح شد:

جالب است بدانید مطابق قانون کار ، هرگونه تغییرحقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل( انتقال مالکیت از طریق واگذاری-انتقال مالکیت کارگاه به وراث بواسطه فوت مالک ) تغییرنوع تولید یعنی موضوع فعالیت شرکت یا کارگاه تغییر کند و یا ادغام شرکت و یا کارگاه در شرکت و یا کارگاه یا موسسه دیگر و امثال این ها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد مشخص و قطعیت یافته ای دارند موثر نیست و کارفرمای جدید به نوعی قائم مقام یا جانشین تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

اگر مطالب مطرح شده برایتان جالب و خواستار این هستید که بیشتر و دقیق تر بدانید، پیشنهاد می کنم در کارگاه بعدی ” چگونه متن یک قرارداد کاری را تنظیم کنیم؟” شرکت نمایید ، ????? ?

ثبت نام همین حالا ????کارگاه” چگونه متن یک قرارداد کاری را تنظیم کنیم؟” ????
گزارش کارگاه” چگونه متن یک قرارداد کاری را تنظیم کنیم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.