طی چند سال اخیر با روند رشد استفاده از تکنولوزی های روز ، طراحی و تولید نرم افزارها در حیطه های مختلف رشد چشمگیری کرده است ، از سوی دیگر غالب افراد فعال در حوزه طراحی نرم افزارها و برنامه های مختلف کامپیوتری و موبایل به دلیل تمرکز بر حوزه تخصصی و فنی خود کمتر مجال این را پیدا کرده اند که به دیگر جنبه های حوزه فعالیت خود همچون مدون کردن سبک کاری و استفاده از چهارچوب قراردادها در هنگام ثبت سفارشان طراحی ، تولید و فروش نرم افزارهای خود بپردازند.

در جلسات مشاره ای و کارگاه قرارداد های نرم افزاری دوره آشنایی با ” قراردادهای راجع به رایانه “ که باتعدادی از فعالان و متخصصین حوزه طراحی و تولید نرم افزارها داشته ایم ، به این مهم پی بردیم که در این حوزه خلاء عملکردی وجود دارد که بسیاری از این دوستان را به چالش های مختلف حقوقی و مالی کشانده است.

از این رو در مقاله پیش رو سعی کرده کرده ام ضمن بیان تجربیات عملی این حوزه ، نمایی کلی از قراردادهای فروش نرم افزار ارایه دهیم ، تا ضمن آگاهی بخشی فعالان این حوزه سهم خود را به عنوان یک حقوق خوان در فرهنگ سازی استفاده از قراردادهای تخصصی ادا کنیم.

غالب قراردادهای فروش نرم افزار ، بصورت قرارداد مبایعه( فروش ) در نظر گرفته می شوند ، که همچون سایر قراردادها از بخش های اصلی همچون متن اصلی قرارداد و پیوست ها تشکیل می گردد.

ما در کارگاه های آشنایی با قراردادها و قراردادنویسی جلسه سوم کارگاه ” آشنایی با اصطلاحات پر کاربرد حقوقی در کسب کار”برای شرکت کنندگان شرح می دهیم که، یک قرارداد از بخش های نوشتاری همچون عنوان قرارداد ، طرفین قرارداد، موضوع قرارداد ، تعهدات طرفین ، مدت قرارداد ، مبلغ قرارداد و سایر شروط قراردادی شامل می شود، اما در قرارداد های نرم افزاری علاوه بر بخش ها و موارد مطرح شده در فوق لازم است به دلیل جنبه فنی موضوع قرارداد بندهایی با جزییات بیشتر و بصورت کاملا اختصاصی مطرح و درج گردد.

طرفین قرارداد :

خریدار : شخص/شرکت ………. به نمایندگی خانم/آقای ……………….. آدرس( اقامتگاه قانونی) : ………….. شماره تماس:………………………………

فروشنده : شخص/شرکت ………. به نمایندگی خانم/آقای ……………….. آدرس( اقامتگاه قانونی) : ………….. شماره تماس:………………………………

*منظور از اقامتگاه: محل سکونت دایمی و یا مرکز اصلی عملیات یا همان محل کار اشخاص است.

موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت از ، فروش ….( تعداد نسخه ها)  نسخه از نرم افزار …………… (نام نرم افزار).

*ممکن است توضیحات تکمیلی در مورد نرم افزار در این قسمت یا در پیوست های قرارداد آورده شود.

*دقت داشته باشیم که در قرارداد های نرم افزاری ، درست است که موضوع اصلی فروش یک نرم افزار با شرایط و مشخصات و کارایی خاص است ولی غالبا این فروش به همراه نصب، آموزش ، گارانتی ، پشتیبانی ، راه اندازی و بروز رسانی هم می شود و لازم است در متن قرارداد در مورد هر یک از موارد فوق منحصرا توضیح داده شود.

مدت قرارداد :

مدت قرارداد در ، قراردادهای نرم افزاری معمولا از اعلام سفارش تا مدت تعیین شده مورد توافق است.

*در قرارداد های نرم افزاری لازم است بصورت موردی تاریخ شروع و خاتمه هر یک از موارد ، نصب، آموزش ، گارانتی، پشتیبانی، راه اندازی و… مشخص گردد.

مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد عبارت از :

-مبلغ فروش …. نسخه نرم افزار( به شرح پیوست) ، ……. ریال .

-هزینه نصب نرم افزار ……… ریال.

-هزینه خدمات پشتیبانی ………  ریال.

-هزینه آموزش نرم افزار ……… ریال.

-هزینه اعمال تغییرات و یا بروزرسانی نرم افزار ……… ریال.

-۳% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده …….   ریال.

-مبلغ نهایی قابل پرداخت   ……  ریال می باشد که شرایط پرداخت به شرح زیر است:

۱- ………..

۲- ………..

۳- ……….

*هزینه انجام خدمات پشتیبانی ، آموزش و یا مشاوره ممکن است در قرارداد بصورت ساعتی محاسبه گردد.

*تعیین تکلیف پرداخت های مالیاتی قبل از تسویه کامل موضوع قرارداد.

پیش بینی و شرط حق امتیاز ( کپی رایت)

-حق امتیاز نرم افزار موضوع این قرارداد متعلق به فروشنده است.

-پیش بینی تحویل مستدات

-پیش بینی حق تکثیر ، تغییر و یا برگردان مستندات نرم افزار اولیه.

و….

در شماره بعدی این مقاله به سایر قسمت های قرارداد های فروش نرم افزار و نکات کاربردی آن خواهیم پرداخت.

اگر تاکنون در کارگاه های قرارداد های نرم افزاری شرکت نکرده اید، فرصت را از دست ندهید و همین حالا نام خود را در اسامی شرکت کنندگان دوره بعدی ” کارگاه قراردادهای نرم افزاری” وارد نمایید.برگزاری دوره “قراردادهای نرم افزاری”