چرا مدیران و کارکنان باید در کارگاه “کلیدی ترین نکات قراردادهای کاری و استخدامی” ۱۲ بهمن شرکت کنند؟

امروزه یکی از شایع ترین دعاوی و چالش های داخلی کسب و کارها ، نحوه تنطیم قراردادهای کاری و استخدامی و اختلافات ناشی از آن است

👈آیا با نیروها قرارداد مکتوب منعقد نماییم؟

👈بستن یا نبستن قرارداد با نیرو ها چه عواقبی برای کارفرما دارد؟

👈در یک قرارداد کاری چه ارکانی باید لحاظ گردد؟
آیا تیپ های قرارداد کاری می تواند در شرکت ما هم مناسب باشد؟

جالب است بدانید که در اکثر شرکت ها و مجموعه ها ، قرارداد مشخص و با اعتباری وجود ندارد ، یا مدیران باور نمیکنند که میتوانند با یک قرارداد می توانند اعتبار ویژه ای به مجموعه خود و اثر روانی عمل به تعهدات مکتوب در نیرو های خود ایجاد کنند.
در کشورهای توسعه یافته مدیران همیشه درصدد نظم بخشی و ترسیم چهار چوب مشخص عملکردی در بین نیروها و مجموعه خود هستند، تا سازمان را در حداکثر کارایی خود حفظ کنند .
چون به تحقیق دریافته اند که این کار هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاریست که هم تعلق افراد به سازمان را افزایش میدهد و هم رشد توانمندی و تاثیر گذاری آنها را ارتقاء میبخشد.
این کارگاه شروع بسیار مناسبی برای ایجاد چهارچوب های مشخص عملکردی و ارتقاء کیفیت مدیریت سازمانها در ارتباط بهتر و سازنده تر با کارکنان است.
تاکنون مدیران شرکتهای زیادی با کارکنان بخش اداری، مالی، خدمات، فروش، بازاریابی، منابع انسانی… در کارگاه قراردادها حضور پیدا کرده و از آن به نیکی و موفقیت یاد کرده اند.
امیدوارم شما هم یکی دیگر از اعضاء جدید این مسیر تجربه شده و موفق دنیای امروز باشید.
گزارش کارگاه چگونه متن یک قرارداد کاری را منعقد کنیم؟

🎉🎊هم اکنون ۱۵نفر میتوانند از فرصت تخفیف ۴۰ درصدی استفاده کنند.

کد تخفیف : استخدام
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام ازاین 👇🏻لینک کمک بگیرید.

کارگاه کلیدی ترین نکات قراردادهای استخدامی و کاری