مالیات چیست؟

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و مقررات وصول می شود.

آنچه لازم است از قانون مالیات ها بدانیم:

 1. اشخاص مشمول مالیات
 2. مالیات بر دارایی
 3. مالیات بر درآمد
 4. در مقررات مختلفه
 5. سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

 

 1. مشمولین پرداخت مالیات (ماده ۱)

 • کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی > نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران
 • هرشخص حقیقی و حقوقی ایرانی > نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند.
 • هر شخص غیر ایرانی> نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید.

 

اشخاص معاف از مالیات های موضوع این قانون: (ماده ۲)

 • وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
 • دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود
 • شهرداری ها
 • بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری

 

      ۲. مالیات بر دارایی

اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص انتقال می یابد به شرح زیر مشمول مالیات بر ارث است: (ماده ۱۷)

 • سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها به نرخ ۳%
 • سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها
 • حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی به نرخ ۱۰%
 • انواع وسائل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ ۲%
 • املاک و حق واگذاری محل به مأخذ ارزش معاملاتی املاک یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد
 • دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور به نرخ ۱۰% ارزش ماترک در کشور محل وقوع مال

 

اموالی که از شمول مالیات خارج است: (ماده ۲۴)

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس از انداز خدمت و مزایای پایان خدمت
 • مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده
 • بیمه های اجتماعی و وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما
 • خسارت فوت و دیه و مانند آن ها حسب مورد که یک جا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد

حق تمبر به اسناد زیر تعلق می گیرد: (ماده ۴۶)

 • کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله می شود
 • اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی، هوائی و زمینی
 • اوراق بیمه مال التجاره و صورت وضعیت مسافری

 

           ۳.مالیات بر درآمد

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد > کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر ۲۵% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره (ماده ۵۳)

املاک زیر اجاری تلقی نمی شود مگر به موجب اسناد و مدارکی که مبنی بر پرداخت اجاره باشد: (ماده ۵۳)

 • محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و محل سکونت افراد تحت تکفل مالک (تبصره ۱)
 • املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد. (تبصره ۲)
 • واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن، قبل از انتقال قطعی که به موجب قرارداد واگذار می گردد. (تبصره ۱۰)

مبنای تشخیص مالیات بر درآمد اجاره: (ماده ۵۴)

 • قرارداد اعم از رسمی یا عادی
 • میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه (در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد)
 • میزان اجاره پرداختی مستاجر(در مورد مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳)

واحد های خالی شناسایی شده در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر> از سال دوم مشمول مالیات بر اجاره خواهند شد (ماده ۵۴ مکرر)

معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارند به شرح ذیل می باشد: (ماده ۵۷)

 • تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق، بر اساس قانون بودجه سنواتی از مالیات معاف ومازاد مشمول مالیات می باشد.
 • مشمولان بنا به اظهارنامه مخصوصی اعلام نمایند که هیچ گونه در آمد دیگری ندارند.
 • در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهارنامه از سوی مؤدی، مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
 • حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

میزان مالیات نقل و انتقال املاک> به نرخ پنج درصد به مأخذ ارزش معاملاتی (ماده ۵۹)

انتقال حق واگذاری محل > به نرخ دو درصد به مأخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق

حق واگذاری محل از نظر این قانون شامل: (تبصره ۲ ماده ۵۹)

 • حق کسب یا پیشه
 • حق تصرف محل
 • حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل

 

نقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع > مشمول مالیات خواهد بود (ماهده ۶۳)

 

معافیت از مالیات نقل و انتقال قطعی املاک در موارد ذیل امکان پذیراست:

 • نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است (ماده ۶۳)
 • نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد (ماده ۶۵)
 • فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید (ماده ۶۷)
 • املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک به دولت تمیک می شود (ماده ۶۸)
 • اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند( ماده ۶۹)
 • هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود. (ماده ۷۰)

 

مالیات بر درآمد حقوق کشاورزی (ماده ۸۱)

کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار > از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 

مالیات بر درآمد حقوق

منظور از درآمد موضوع این قانون عبارت است از: (ماده ۸۲)

 • درآمد شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی)
 • در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران
 • بر حسب مدت یا کار انجام یافته، که به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند

در آمد مشمول مالیات بر حقوق شامل:

 • حقوق و مزایای مربوط به شغل (اعم از مستمر و غیر مستمر) (ماده ۸۳)
 • در آمد غیر نقدی اعم از مسکن (با اثاثیه یا بدون آن)، اتومبیل اختصاصی (با راننده یا بدون آن)، سایر مزایای غیر نقدی (بند-ب تبصره ماده ۸۳)
 • پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان بابت حق المشاوره، حق حضور درجلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند (تبصره ماده ۸۶)
 • دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند (ماده ۸۸)

 

درآمدهای حقوقی که از پرداخت مالیات معاف است: (ماده ۹۱)

 • رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و اعضای هیئت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به در آمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل
 • رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به در آمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود
 • کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران به ایران اعزام می شوند
 • کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج
 • حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی ب وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی
 • هزینه سفر و فوق العاده مربوط به شغل
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قمیت سازمانی
 • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه
 • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال
 • وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها پرداخت کند
 • مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون
 • درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مشمولان استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان

مالیات بر درآمد مشاغل

درآمدهای مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به قرار ذیل می باشد:

 • درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور درسایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند (ماده ۹۳)
 • درآمد شرکتهای مدنی و درآمدهای ناشی فعالیتهای مضاربه در صورتیکه عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد(تبصره ماده ۹۳)
 • کل فروض کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهایی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده (ماده ۹۴)

 

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

درآمدهای مشمول مالیات موضوع این قانون شامل: (ماده ۱۰۵)

 • جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در ایران یا خارج از ایران
 • در آمد مشمول فعالیت انتفاعی اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند
 • در آمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند> ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است (ماده ۱۱۵)

 

ارزش دارایی شخص حقوقی: (تبصره ۱ ماده ۱۱۵)

نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته > بر اساس بهای فروش

نسب به  بقیه> بر اساس بهای روز انحلال

 

مالیات بر درآمد اتفاقی

درآمد مشمول مالیات این قانون به ترتیب ذیل است: (ماده ۱۱۹)

 • درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید
 • صلح معوض و هبه معوض (تبصره ماده ۱۲۰)
 • مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع
 • منافع مالی که بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود (ماده ۱۲۳)

موارد زیر مشمول مالیات اتقاقی نخواهد بود: (ماده ۱۲۷)

 • کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی
 • وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر
 • جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید
 • انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می باشد (ماده ۱۲۵

 

۴. در مقررات مختلفه

معافیتهای مالیاتی

منظور از مالیات با نرخ صفر: (بند الف ماده ۱۳۲)

مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند

 

شیوه اعمال مالیات با نرخ صفر: (بند ب ماده ۱۳۲)

 • مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند
 • چنانچه در دوره معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند
 • تعداد نیروی کار و افزایش نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق می شود
 • در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود
 • افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد
 • تا زمانیکه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود (بند ث تبصره ماده ۱۳۲)
 • شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی> تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است (بند ت تبصره ماده ۱۳۲)

در آمدهای زیر از پرداخت مالیات معاف می باشند: (ماده ۱۳۴)

 • تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
 • دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهد کودک در در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها
 • مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی
 • باشگاه ها و مؤسسات منحصراً ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی

وجوه حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی از پرداخت مالیات معاف است؛ این فعالیتها که سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد  هزینه آنها نظارت می کند، عبارتند از: ( تبصره ۱ ماده ۱۳۹)

 • برگزاری دروه های آموزشی
 • سمینارها
 • نشرکتاب و نشریه های دوره ای

میزان معافیت مالیاتی با نرخ صفر در برخی درآمدها (ماده ۱۴۱)

 • درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی> به میزان صد در صد (۱۰۰%)
 • درآمد حاصل از صادرات مواد خام > به میزان بیست درصد (۲۰%)
 • درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری(ترانزیت) به ایران وارد می شوند

 

* موارد مشمول بخشودگی مالیاتی،از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده اند (ماده ۱۴۳)

 • مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد> معادل ده درصد
 • مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود> معادل ده درصد
 • مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی و خارجی پذیرفته می شود> معادل پنج درصد
 • شرکتهایی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند> معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند

 

مالیات بر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز> به میزان نیم درصد (۵/۰%) (ماده ۱۴۳ مکرر)

معافیت مالیاتی به میزان نیم درصد> بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس ناشی از نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی (تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر)

عدم دریافت مالیات در ایران> از اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران در صورت فروش سهام یا حق تقدم در بورسها یا بازارهای خارجی (تبصره ۴ ماده ۱۴۳ مکرر)

معافیت مالیاتی به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه در موارد زیر اعمال می شود: (ماده ۱۴۴)

 • جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول
 • جوایز علمی و بورسهای تحصیلی
 • درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین

هزینه های قابل قبول و استهلاک

این هزینه ها عبارتند از: (ماده ۱۴۷)

 • هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده
 • منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد
 • هزینه ای که در این قانون پیش بینی نشده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد

هزینه های قابل قبول اشخاص زیر قابل پذیرش می باشد: (تبصره ۱ ماده ۱۴۷)

 • کلیه اشخاص حقوقی
 • صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند(در حکم مؤسسه)

 

مواردی از هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی (ماده ۱۴۸)

 • قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
 • کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی یا در حدود متعارف
 • اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد
 • هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر ده هزار ریال به ازای هر کارگر
 • زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد
 • هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد
 • زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی
 • هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

حق تقدم سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق > نسبت به سایر طلبکاران به استثنای موارد زیر: (ماده ۱۶۰)

 • صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه
 • مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت

امکان صدور قرار تأمین مالیات از سوی اداره امور مالیاتی> در صورتیکه بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات رود (ماده ۱۶۱)

تقسیط مالیات قطعی بدهی حداکثر به مدت سه سال> نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند (ماده ۱۶۷)

هیئت حل اختلاف مالیاتی> مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که قانون مرجع رسیدیگی دیگری تعیین شده باشد (ماده ۱۷۰)

وظایف مؤدیان

تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب> در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود (ماده ۱۷۷)

در مواردی که اظهارنامه مالیاتی به وسیله اداره پست واصل میگردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز> تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد (ماده ۱۷۸)

تعدد محل های سکونت مؤدی: (ماده ۱۷۹)

 • مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید
 • در صورت عدم معرفی از سوی مؤدی اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محل ها را محل سکونت اصلی تلفی نماید

انجام امور زیر منوط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطعی از اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد: (ماده ۱۸۶)

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار

 

امکان اخذ گواهی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی قبل از رسیدگی و صدور رأی (تبصره ۱ ماده ۱۸۷)

 • با وصول مالیات مورد قبول مؤدی
 • اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله

تشویقات و جرائم مالیاتی

اشخاص حقوقی و حقیقی به موجب شرایط زیر مستحق دریافت جایزه خوش حسابی خواهند شد: (ماده ۱۸۹)

 • طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد
 • مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه ب هیئت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند
 • معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد

 

معافیت مؤدیان به میزان هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون برای مؤدیان با انجام شرایط مربوط: (تبصره ماده ۱۹۰)

 • تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت
 • ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان
 • ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک
 • قبول برگ تشخیص مالیاتی صادره
 • توافق با اداره امور مالیاتی
 • اقدام به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن به پرداخت آن

 

مؤدیان در صورت احراز شرایط ذیل، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات می باشند: (ماده ۱۹۳)

 • عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان
 • عدم ارائه دفاتر

میزان جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی به موجب موارد زیر از سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال: (ماده ۱۹۵)

 • عدم تسلیم اظهارنامه ظرف مهلت مقرر> به میزان دو درصد
 • تسلیم اظهارنامه خلاف واقع > به میزان یک درصد

 

شرایط و نحوه وصول مالیات:

 • عواقب عدم پرداخت مالیات مورد مطالبه در موعد مقرر :

توقیف از اموال منقول یا غیر منقول، به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد

برخی وظایف مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی:

 • صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن (ماده ۲۱۳)
 • آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف(ماده ۲۱۴)
 • تقاضای انتقال ملک از اداره ثبت محل در صورت عدم حضور مالک برای امضای سند (ماده ۲۱۴)

ارزیابی اموال مورد توقیف توسط> ارزیاب اداره امور مالیاتی است(ماده ۲۱۳)

امکان رفع توقیف از ملک بنا به احراز شرایط ذیل است: (تبصره ۱ ماده ۲۱۵)

 • مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد
 • دریافت کشور بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه توسط سازمان امور مالیاتی

 

منبع

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۴. سازمان حسابرسی، کمیته قوانین و مالیاتی. ۱۳۹۵.

 

با تشکر از گروه تحریریه ( سرکار خانم رویا گلدوست – کارشناس حقوقی)