در حیطه کسب کار دانستن چرایی موضوعات حقوقی می تواند همچون چراغی برای تعیین مسیرهای مهم مراودات تجاری ما باشد. آگاهی از اطلاعات و دانستنی های حقوقی  ابزاری است که برای کسب و کار شما ایمنی ، اعتبار و سود و رضایتمندی مشتریان شما را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه:

درک چرایی یکسری مفاهیم در حیطه های مختلف کاری و زندگی باعث تقویت انگیزه های اجرایی و افزایش سرعت عملکرد خواهد بود ، احتمال خطا و شکست در آن حیطه به مراتب کاهش پیدا می کند و به نوعی می توانیم اقدامات و تمهیدات مناسب پیشگیرانه ای برای مواقع مختلف تغییرات بازار  بکار بگیریم.

کسب و کار چیست؟

در تجارت تعاریف متفاوتی و تقریبا یک شکلی از کسب و کار اراmه شده است اما در ساده ترین شکل می توان گفت : هر نوع فعالیتی که به نوعی در تولید، عرضه یا فروش کالا یا خدمات و خرید حصول نهایی دخیل باشد یک کسب و کار تلقی می گردد و کسب و کاری که برای اولین بار ایجاد شده باشد ، کسب و کار نو نام دارد.

نگرانی که در مورد کسب و کارهای نو در ایران در سالهای اخیر وجود دارد، موضوع کپی از کسب و کارهای نو به جای ایجاد و یا توسعه کسب و کارهای موجود است. اصطلاحی که اکثر کارآفرینان در این روزها پیگیر آن هستند بیشتر کپی برداری و نمونه سازی از کسب و کارهای موجود است تا خلق موضوعات و حیطه های کاری جدید.

حوزه های فعالیت  کسب و کارها:

  1. کسب و کار تولیدی

تعریف کسب و کار تولیدی: تولید در لفت به معنی فرآوری یا زایش است و منظور از کسب و کار تولیدی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است و در واقع مجموع اقداماتی که برای تبدیل منابع به کالاها یا خدمات مورد نیاز صورت می‌گیرد را فعالیّت یا کسب و تولیدی گویند.

۲ . کسب و کار خدماتی

تعریف کسب و کار خدماتی: کسب و کار خدماتی شامل کلیه فعالیت هایی است که برای انتقال کالاها یا خدمات از مکان تولید به محل مصرف انحام می شود و در واقع انجام معامله را تسهیل می کند. وظیفه ی اساسی کسب و کار خدماتی، برداشتن موانع فردی، مکانی، زمانی، مبادلاتی، دانشی و غیره است و جریان آزاد سازی کالاها و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده را فراهم می سازد.

انواع کسب و کار های خدماتی همچون :

-بانکداری

-حمل و نقل

-بیمه

-انبارداری

-بسته بندی

-تبلیغات

۳. کسب و کار بازرگانی

موضوعات حقوقی پر کاربرد در حیطه کسب و کار

  ۱.قراردادها

ساده ترین تعریفی که می توان از قرارداد داشت این است که بگوییم قرارداد یا همان عقد، توافق یا قول یک یا چند نفر در مقابل یک با چند نفر، با شرایط مشخص ، برای انجام کار یا ارایه خدمات یا کالایی که برابر حاکمیت قانون لازم اجرا می گردد.

از جمله ویژگی های یک کسب و کار  می توان به فروش یا انتقال کالاها و خدمات و در قالب قراردادها و معاملات کالاها و خدمات اشاره کرد.

پر کاربرد ترین قراردادها در کسب و کار ها:

  • قراردادهای فروش

یکی از پر کاربردترین قرارداد در حوزه های مختلف کسب و کارهای نو می باشد و بر اساس موضوع قرارداد عنوان فروش آن متفاوت خواهد بود.

  • قراردادهای همکاری
  • قراردادهای سرمایه گذاری
  • قراردادهای مشارکت
  • قرارداردهای حق العمل کاری
  • قراردادهای مشاوره ای

اسناد تجاری

چک :

تعریف چک: چک سند عادی تجاری( یک برگ نوشته که حاوی اطلاعاتی همچون : شماره حساب صادر کننده،

چک بحواله کرد
چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و عبارت به حواله کرد متن چک خط نخورده باشد. دارنده چک می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا با امضاء پشت چک آن را به دیگری انتقال دهد.
چک بی محل:
زمانی که فردی چکی صادر می کند اما در حساب خود پول ندارد اصطلاحا می گویند چک بی محل کشیده است.( منطور از بی محل نبود اعتبار و یا موجودی برای پرداخت مبلغ چک است)

کشیدن چک بی محل برابر قانون جرم محسوب می گردد.( ماده ۷ قانون صدور چک) و در قانون مجازات برای آن مجارات تعیین شده است.
– چک تضمین شده

چکی که بانک پرداخت مبلغ آن را تایید می کند چک تضمین شده نام دارد .

چک در وجه حامل
چکی که صادر کننده پرداخت آن را در وجه حامل آن ( کسی که چک در دست اوست) امضاء می کند.یعنی نام شخص معین در آن نوشته نمی شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.معمولا در متن چک در وجه عبارت “حامل” ذکر می گردد و عبارت به حواله کرد خط می خورد.

– چک سفید
چکی که در آن مبلغ ، تاریخ چک ذکر نشده باشد و دارای امضاء صادر کننده باشد.
نکته : به عنوان یک متصدی کسب کار هیج گاه و تحت هیچ شرایطی چک سفید امضاء حتی برای ضمانت و … صادر نکنید.

سفته :

تعریف سفته: سفته در واقع نوعی قرض محسوب می گردد. ، سفته یک سند تجارتی است با برگه چاپی مخصوص که به موجب آن امضاء کننده ( یا کسی که نام او روی سفته درج شده است )، تعهد می کند در تاریخ مندرج در سفته یا در زمان مطالبه ، مبلغ ذکر شده را کارسازی نماید ( اسم دیگر سفته فته طلب است) ماده ۳۰۷ قانون تجارت.
-مشخصات و نحوه تنظیم سفته در اعتبار بخشیدن به سفته خیلی مهم است.
مشخصات ظاهری و مندرجات یک سفته:( ماده ۳۰۸ قانون تجارت)

۱-مبلغ سفته حتما باید به حروف نوشته شود
۲-مبلغی که در سفته می نویسیم نباید از مبلغ چاپ شده (مبلغ اسمی سفته) روی سفته نباید بیشتر باشد.

۳-قسمت گیرنده سفته بهتر است پر شود ولی حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود( سفته می تواند در وجه حامل یا به حواله کرد یا بدون گیرنده تنظیم شود(
۴-تاریخ پرداخت مبلغ در سفته