درباره من:
هنگامه عسگری مشاوره در موضوعات حقوقی و قراردادی کسب و کارها است که می توان به خدمات موفقیت آمیز وی در برترین شرکت های مطرح فعال اشاره کرد.
هنگامه لیسانس حقوق خود را در سال 1384 دریافت و پس از چند تجربه کار کوتاه و سازمانی
بالاخره تصمیم گرفت در حوزه شرکت ها و قراردادها متمرکز و زمان قابل توجهی را صرف قراردادهای خصوصی کرد.
حوزه مورد علاقه او قراردادهای مشارکت است که هم اکنون بابیش از 15 یال تجربه به عنوان یک بانوان فعال در حوزه کسب و کارها توانسته خود را مطرح کند و مجموعه تجاری و آموزشی شخصی خود را اداره کند.