بررسی جرم “سرقت عابر بانک دیگری و…

سؤال:

چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، می­ باشد یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۳

پاسخ :

چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه های رایانه ­ای یا مخابراتی یا حامل های داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه ­ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸) است.

هر کس به طور غیرمجاز از سامانه­ های رایانه­ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و… وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.