اشتراک خدمات مجموعه

مجموعه حقوقی هنگامه عسگری با سرلوحه قراردادن شعار آگاهی رسانی حقوقی به کسب و کارهای نوپا و در حال توسعه ، تمام تلاش و توان علمی خود را بکار گرفته تا با ارایه خدمات حقوقی زیر گام موثری در موفقیت روز افزون مجموعه ها ، شرکت ها ،مدیران ، کارآفرینان و استارتاپ ها بردارد.

الهی چنان کن که سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار

 

۳۵۰.۰۰۰ تومان
مشاوره حضوری در دفتر حقوقی
۷۰۰.۰۰۰ تومان
بررسی و تحلیل قراردادهای تنظیمی و اصلاح مجدد
۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تهیه و تنظیم قراردادهای اختصاصی
۵۰۰.۰۰۰ تومان
تهیه و تنظیم قراردادهای استارتاپی
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پکیج استفاده ازخدمات حقوقی سالانه (ویژه کسب و کارهای در حال توسعه)
 • تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای مورد درخواست مجموعه ( دسترسی نامحدود به بانک قراردادی اختصاصی)
 • استفاده از مشاوره حضوری و تلفنی / آنلاین بدون محدودیت زمانی
 • حضور در جلسات و استقرار مشاور حقوقی در مجموعه و شرکت شما بصورت ماهانه
 • پیگیری کلیه مراحل اخذ مجوزات قانونی و ثبتی
 • تنظیم لوایح ، اظهارنامه وپیگیری و پاسخ به ابلاغ های مستند قانونی و قضایی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پکیج استفاده ازخدمات حقوقی سالانه (ویژه کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها )
 • تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای مورد درخواست مجموعه ( دسترسی نامحدود به بانک قراردادی اختصاصی)
 • استفاده از مشاوره حضوری و تلفنی / آنلاین بدون محدودیت زمانی
 • حضور در جلسات و استقرار مشاور حقوقی در مجموعه و شرکت شما بصورت ماهانه
 • تنظیم لوایح ، اظهارنامه وپیگیری و پاسخ به ابلاغ های مستند قانونی و قضایی
 • معرفی وکیل در پرونده های جریانی قضایی و اخذ مشورت در موارد خاص با اساتید و قضات مطرح مراجع قضایی

روند اجرایی مشاور حقوقی:

 

 • کسب اطلاعات و تحلیل موارد مکتوب اعم از رسیدها، صورتجلسات، فاکتورها، قراردادها و.. مجموعه یا شرکت ( بررسی روند گذشته حقوقی و تجاری شرکت در کسب و کارهای در حال توسعه )
 • مستند سازی و درج تمامی اطلاعات دریافتی و آنالیز مستندات و آرشیو اسناد حقوقی مجموعه
 • عارضه یابی فردی و یا سیستمی حقوقی بخش ماهیت حقوقی مجموعه، هویت و اصالت پرسنل ، بررسی قراردادها و سیستم تجاری رقبا و همکاران و…
 • بررسی و سیستم سازی در بخش وصول مطالبات همراه با آموزش پرسنل مستقیم در مورد اسناد تجاری، تعیین هویت و اصالت سنجی چک و سفته .
 • مدل سازی از مجموعه های موفق و رقبای شاخص
 • ارائه راه حل و پیشنهاد های اجرایی و عملیاتی
 • پیاده سازی گام به گام و نظارت در حین اجرا
 • جمع آوری بازخورد ها
 • شرکت در جلسات پرسنلی و مدیران عامل شرکت
 • همراهی تا پایان زمان انجام و رسیدن به نقطه مطلوب