شرکت های تازه تاسیس، به ویژه استارتاپ ها بیشتر به جنبه های فنی کسب و کار خود توجه می کنند، در حالی که تجربه نشان داده است پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار با مشکلات حقوقی و مالی متعددی روبرو می شوند. مدیران کسب و کاری که سابقا تجربه شرکت داری داشته باشند، به ابعاد حقوقی کسب و کار نیز توجه کرده و بینش حقوقی کسب و کار خویش را پیش می برند. خدمات مجموعه حقوقی هنگامه عسگری برای کسب وکار های نوپا، در حال توسعه و کسب وکار های تجاری قابل ارائه است. شرح خدمات در زیر آمده است. جهت استفاده از آنها و استفاده از ملاقات حضوری از بخش دریافت نوبت اقدام کنید.

تنظیم اظهارنامه

تدوین قرارداد

تحلیل قرارداد

مشاوره حقوقی

تنظیم اظهارنامه

آموزش‌های حقوقی

تنظیم لایحه

مشاوره دعاوی