خدمات مجموعه حقوقی

شرکت های تازه تاسیس، به ویژه استارتاپ ها بیشتر به جنبه های فنی کسب و کار خود توجه می کنند، در حالی که تجربه نشان داده است پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار با مشکلات حقوقی و مالی متعددی روبرو می شوند. مدیران کسب و کاری که سابقا تجربه شرکت داری داشته باشند، به ابعاد حقوقی کسب و کار نیز توجه کرده و بینش حقوقی کسب و کار خویش را پیش می برند. خدمات مجموعه حقوقی هنگامه عسگری برای کسب وکار های نوپا، در حال توسعه و کسب وکار های تجاری قابل ارائه است. شرح خدمات در زیر آمده است. جهت استفاده از آنها و استفاده از ملاقات حضوری از بخش دریافت نوبت اقدام کنید.

تنظیم قراردادهای عمومی و اختصاصی

بررسی و اظهارنظر

تنظیم مربوط به قرارداد

تنظیم تعهدنامه

ارائه مشاوره حقوقی به کسب و کارها و مدیران

مشاوره حقوقی

مشاوره استارتاپی

مشاوره به شرکت ها

انجام داوری و حل اختلافات قراردادی

تنظیم اظهارنامه

تنظیم لایحه

مشاور دعاوی

برگزاری دوره های آموزشی حقوقی آزاد و سازمانی

ویژه فارغ التحصیلان حقوق

دوره نکات استارتاپی

دوره حقوقی برای استارتاپها

آشنایی با اساسنامه

دوره سرمایه گذاری

دوره حقوق در کسب وکار

دوره آشنایی با قرارداد ها