شرکت های تازه تاسیس، به ویژه استارتاپ ها بیشتر به جنبه های فنی کسب و کار خود توجه می کنند، در حالی که تجربه نشان داده است پس از گذشت یک سال از شروع کسب و کار با مشکلات حقوقی و مالی متعددی روبرو می شوند. مدیران کسب و کاری که سابقا تجربه شرکت داری داشته باشند، به ابعاد حقوقی کسب و کار نیز توجه کرده و بینش حقوقی کسب و کار خویش را پیش می برند. موسسه ویرا برای کسب وکار های نوپا، در حال توسعه و کسب وکار های تجاری قابل ارائه است. شرح خدمات در زیر آمده است. جهت استفاده از آنها و استفاده از ملاقات حضوری از بخش دریافت نوبت اقدام کنید.

تنظیم تفاهم‌نامه

تدوین قراردادهای اختصاصی

بررسی و اصلاح قراردادهای تنظیمی

مشاوره حقوقی

تنظیم الحاقیه و اصلاحیه قراردادها

دوره‌های حقوقی (عمومی و اختصاصی)

داوری در قراردادها

شرکت در جلسات مذاکراتی و قراردادی