نمایش یک نتیجه

اصول قراردادها در کسب و کارهای نو پا

3.00 3 رای
در فیلم کارگاه ” اصول قراردادها در کسب و کارهای نو پا” چه مطالبی ارائه می‌شود؟ تعریف قرارداد و ارکان عم
4
159,000 79,500 تومان